[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.


ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหนองราโพ
9 ก.ค. 2563
เผยเเพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report: SRA))
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
9 ก.ค. 2563
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
9 ก.ค. 2563
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านป่ากอ
8 ก.ค. 2563
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านป่ากอ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางดี
3 ก.ค. 2563
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
29 มิ.ย. 2563
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา(Self-Assessment Report : SAR)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านควนอารี
29 มิ.ย. 2563
การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านควนอารี
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า)
17 มิ.ย. 2563
การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านท่าส้ม
17 มิ.ย. 2563
การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report)
อ่านต่อ...

จำนวน 8 หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.